Hlavné výhody pestovania vo vyvýšených záhonoch

 • Vyvýšený záhon lepšie odoláva prízemnému jarnému mrazíku.
 • Pestovanie je pohodlnejšie– nebolí Vás toľko chrbát.
 • Pôda sa na jar rýchlejšie prehrieva a rastliny začínajú skôr rásť,než na bežnom záhonu.
 • Odpadá trhanie buriny!
 • Ochrana úrody proti našim maznáčikom ?
 • Výpestky vďaka trojvrstvové štruktúre založenia prosperujú až násobne lepšie a sú ochránené pred poveternostnými vplyvmi.
 • Stredná vrstva tlejúceho kompostu dodáva až 5 rokov bez výmeny  živiny a hnilobný proces prikuruje koreňovému systému rastlín a tým je zaručená oveľa vyšší úroda.
 • Vďaka výške vyvýšených záhonov je možné pôdu pohodlne prekypriť, čo prospieva rastu rastlín.
 • Rastliny sa nemôžu nekontrolovane rozrastať mimo záhon.
 • Vyvýšenie záhonu nad terén umožňuje použiť kvalitný substrát všade tam, kde nie je úrodná pôda alebo, kde je horšia mikroklíma.
 • Vďaka veľkému množstvu organickej hmoty je vo vysokom záhone kvalitný kyprý a úrodný substrát. Vzhľadom k postupnému uvoľňovaniu živín pri rozkladu organickej hmoty nie je potreba záhon ani hnojiť, maximálne sa doplňuje kompost.
 • Záhon môže poskytnúť lepšie mikroklimatické podmienky. Vyvýšené miesto slúži ako lapač slnečných lúčov, vysoký záhon sa tak ľahšie prehrieva. Dokonca i pri tlení organickej hmoty v záhone sa uvoľňuje teplo. Vysoký záhon síce nikdy nemôže nahradiť parenisko, napriek tomu urýchli o pár dní zber zeleniny.
 • Organická hmota v záhonu slúži zase ako huba na zrážkovú vodu, pojme ju omnoho viac než bežný záhon na rovnakej ploche. Na druhú stranu vďaka vyvýšenosti nad terénom sa voda môže rýchlejšie odparovať, čo ale výrazne zmiernime mulčovaním.
 • Vysoký záhon umožní pestovať rastliny i na miestach, kde by to predtým nebolo vôbec možné – napríklad na navážke sutiny alebo vydláždenej ploche.
 • V neposlednej rade uľahčuje záhradníčenie starším ľuďom, ktorí sa horšie ohýbajú, alebo ľuďom s telesným postihnutím. O vysoké záhony sa totiž dá starať i v sede.
 • Pri pestovaní vo vyvýšených záhonoch sa zvyšuje úrodnosť pôdy a tým pádom i výnos. Pôda nepozná pôdny škraloup, nie je potreba nikde na ňu šliapať a tým drží pekne nakyprená.