Vyrábame rôzne kvality nábytku pre potravinársky priemysel so zameraním na kvalitné potraviny, zdravú výživu, farmárske výrobky a k tomu sme vyvinuli koncept kvalitného nábytku zloženého z viacerých materiálov, ktoré sa logicky i dizajnové doplňujú a vytvárajú pocit vysokej kvality predávaných výrobkov. Používame severský smrek, dubovú a jaseňovú špárovku, ošetrujeme nábytok ekologickými farbami alebo olejmi vhodnými pre styk s potravinami.